Phong cách Wabi sabi trong thiết kế nhà phố 4 tầng với chi phí cải tạo 1,5 tỷ đồng